Zmluvy

Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Z 003/2021 Rámcová zmluva o spolupráci Mgr. Marek Sivy (IČO: 51209853) 2 900,00 € 30.09.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 002/2021 Mandátna zmluva BOZP_PO GAJOS, s.r.o. (IČO: 36376981) 4 992,00 € (s DPH) 30.09.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 001/2021 ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY GAJOS, s.r.o. (IČO: 36376981) 4 992,00 € (s DPH) 30.09.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 004/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov GALÉRIA MARTIN, s.r.o. (IČO: 48115711) 10 800,00 € (s DPH) 13.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 005/2021 Zmluva o softvérovej podpore pre osobnú dopravu, o sprostredkovaní, Licenčná zmluva TransData s.r.o. (IČO: 35741236) 68 850,00 € (s DPH) 14.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 008/2021 Zmluva o poskytovaní služieb_internetové pripojenie GAYA, s. r. o. (IČO: 36430307) 2 280,00 € (s DPH) 14.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 007/2021 Poistenie terminálu Global Payments s.r.o. (IČO: 04235452) 21,00 € (s DPH) 14.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 006/2021 Zmluva o výpožičke Mesto Martin (IČO: 00316792) 0,00 € (s DPH) 15.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 009/2021 Zmluva o službách vo verejnom záujme Mesto Martin (IČO: 00316792) 0,00 € (s DPH) 15.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 010/2021 Zmluva o spracúvaní osobných udájov sprostredkovateľom TransData s.r.o. (IČO: 35741236) 0,00 € (s DPH) 15.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 049/2021 Doplnkové dôchodkové sporenie_Uniqa UNIQA d.d.s., a.s. (IČO: 35977540) 0,00 € 17.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 011/2021 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení -NN Tatry Sympatia NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (IČO: 35976853) 0,00 € (s DPH) 19.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 012/2021 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom poistení - DDS Tatra banky Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. (IČO: 36291111) 0,00 € (s DPH) 19.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 013/2021 Nájomná zmluva C.RENT, s.r.o. (IČO: 36397423) 6 650,00 € (s DPH) 20.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 014/2021 Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve C.RENT, s.r.o. (IČO: 36397423) 0,00 € (s DPH) 20.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 062/2021 Zmluva o poskytnutí služieb akceptácie, služieb zúčtovania a služieb inicializácie TransData s.r.o. (IČO: 35741236) 0,00 € 21.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 015/2021 Hlasová virtuálna privátna sieť_Orange Orange Slovensko, a.s. (IČO: 35697270) 24 802,56 € (s DPH) 25.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 016/2021 Zmluva o dielo RM offset studio, s.r.o. (IČO: 46376178) 17 062,10 € (s DPH) 27.10.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 017/2021 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Mesto Vrútky (IČO: 00647209) 226 500,00 € (s DPH) 03.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 018/2021 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve C.RENT, s.r.o. (IČO: 36397423) 0,00 € (s DPH) 04.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 021/2021 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Obec Turčianske Kľačany (IČO: 00316971) 16 170,00 € (s DPH) 05.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 020/2021 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Obec Lipovec (IČO: 00316776) 15 900,00 € 05.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 019/2021 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Obec Bystrička (IČO: 00316601) 25 440,00 € 05.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 022/2021 Zmluva o využívaní dát cestovných poriadkov INPROP, s.r.o. (IČO: 31609066) 2 999,00 € (s DPH) 10.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 023/2021 Zmluva o prevádzke, údržbe a správe systému predaja CL prostredníctvom POS terminálov TransData s.r.o. (IČO: 35741236) 0,00 € (s DPH) 15.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 024/2021 Zmluva o poskytnutí služieb virtualizácie dopravnej karty TransData s.r.o. (IČO: 35741236) 10 000,00 € (s DPH) 15.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 025/2021 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci JUDr. Vladimír Záborský, advokát (IČO: 36140805) 2 999,00 € (s DPH) 15.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 026/2021 Zmluva o dodávke stlačeného zemného plynu SPP CNG s.r.o. (IČO: 47552549) 4 000,00 € (s DPH) 15.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 027/2021 Rámcová dohoda Tibor Varga TSV PAPIER (IČO: 32627211) 20 160,00 € (s DPH) 16.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 028/2021 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve Tempus - Trans s.r.o. (IČO: 31712380) 0,00 € (s DPH) 18.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 029/2021 Zmluva o dielo č. 12/2021 VODAKO s.r.o. (IČO: 47037431) 6 000,00 € (s DPH) 24.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 030/2021 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 24.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 031/2021 Záložná zmluva NCRZP Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € (s DPH) 24.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 032/2021 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 100 000,00 € 24.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 033/2021 Zmluva o zabezpečovacom prevode práva Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 25.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 034/2021 Zmluva o zabezpečovacom prevode práva Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 25.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 035/2021 Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb Ing. Zuzana Šimšíková (IČO: 47637439) 630,00 € 26.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 036/2021 Zmluva o dielo na poskytovanie servisu vozidiel IVECO BUS COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) 0,00 € (s DPH) 26.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 056/2021 Rámcová dohoda TransData s.r.o. (IČO: 35741236) 23 424,00 € (s DPH) 29.11.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 037/2021 Nájomná zmluva s právom stavby Železnice Slovenskej republiky (IČO: 31364501) 600,00 € 01.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 038/2021 Zmluva o Platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 02.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 039/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme GALÉRIA MARTIN, s.r.o. (IČO: 48115711) 0,00 € 04.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 040/2021 Zmluva o dielo EKOOS-BALL, s.r.o. (IČO: 36415308) 9 226,63 € (s DPH) 06.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 041/2021 Rámcová dohoda Monika Randová - RM REKLAMA (IČO: 35410663) 24 850,00 € (s DPH) 07.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 042/2021 Zmluva o dielo EKOOS-BALL, s.r.o. (IČO: 36415308) 11 638,76 € (s DPH) 08.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 043/2021 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy RIGHT POWER, a.s. (IČO: 36366544) 0,00 € 10.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 044/2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny RIGHT POWER, a.s. (IČO: 36366544) 0,00 € 10.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 045/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov TRENDY-stav.sk, s.r.o. (IČO: 36386081) 1 980,00 € (s DPH) 14.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 046/2021 Zmluva o reklame Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (IČO: 35815256) 20 000,00 € (s DPH) 14.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 047/2021 Zmluvy o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 8 836 800,00 € 16.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 048/2021 Doplnkové dôchodkové sporenie_Stabilita STABILITA, d.d.s., a.s. (IČO: 36718556) 0,00 € 17.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 050/2021 Zmluva o výpožičke Mesto Vrútky (IČO: 00647209) 0,00 € 23.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 051/2021 Zmluva o poskytovaní služieb GAYA, s. r. o. (IČO: 36430307) 1 755,60 € (s DPH) 23.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 052/2021 Zmluva o Platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 23.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 053/2021 Rámcová dohoda Pretože TRIPSY s.r.o. (IČO: 52724077) 6 876,00 € (s DPH) 28.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 054/2021 Zmluva o zabezpečení prepravy žiakov ,,školskou linkou Mesto Martin (IČO: 00316792) 21 600,00 € (s DPH) 28.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 055/2021 Zmluva o zabezpečení prepravy detí a žiakov ,,školskou linkou Mesto Martin (IČO: 00316792) 31 680,00 € (s DPH) 28.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 057/2021 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb Service Plus Slovensko, s.r.o. (IČO: 36845167) 57 800,00 € (s DPH) 29.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 058/2021 Zmluva o prenájme reklamnej plochy ECCO Slovakia, a.s. (IČO: 35745916) 21 500,00 € (s DPH) 29.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 059/2021 Zmluva o odovzdávaní peňažnej hotovosti Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 29.12.2021 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 060/2021 Kúpna zmluva Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť (IČO: 36407771) 5 000,16 € (s DPH) 05.01.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 061/2021 Kúpna zmluva DOB BUS s.r.o. (IČO: 51427117) 9 100,00 € (s DPH) 07.01.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 001/2022 Rámcová dohoda Tibor Varga TSV PAPIER (IČO: 32627211) 19 986,00 € (s DPH) 20.01.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 003/2022 Leasingová zmluva Tatra-Leasing, s.r.o. (IČO: 31326552) 24 378,00 € (s DPH) 27.01.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 002/2022 Nájomná zmluva Obec Bystrička (IČO: 00316601) 600,00 € (s DPH) 29.01.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
-- Dodatok č.4 k Zmluve 2/2021 Martinsko-Flámske PODNIKATEĽSKÉ A INKUBÁTOROVÉ CENTRUM s.r.o. v skratke MF (IČO: 36392979) 2 285,22 € (s DPH) 01.02.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 004/2022 Nájomná zmluva Mesto Martin (IČO: 00316792) 5,00 € (s DPH) 17.02.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 005/2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Zuzana Šimšíková (IČO: 47637439) 1 600,00 € (s DPH) 21.02.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 008/2022 Rámcová dohoda č. Z2022726_Z COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) 212 198,83 € (s DPH) 23.02.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 007/2022 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € (s DPH) 23.02.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 006/2022 Dodatok k Zmluve o odovzdávaní peňažnej hotovosti Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € (s DPH) 23.02.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 011/2022 Rámcová dohoda Autoškola Ľubomír Líška s. r. o. (IČO: 53651839) 67 000,00 € 28.02.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 010/2022 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov ASO VENDING s.r.o. (IČO: 45851221) 0,00 € 28.02.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 009/2022 Dodatok č. 08/2022 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytnutí tovarov a služieb ZO OZ KOVO Žilina (IČO: 30804078/270) 0,00 € 28.02.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 012/2022 Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov SIRS - Development, a.s. (IČO: 36751804) 84,14 € (s DPH) 22.03.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 013/2022 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange Slovensko, a.s. (IČO: 35697270) 0,00 € 25.03.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 013/2022 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb JUDr. Vladimír Záborský, advokát (IČO: 36140805) 6 000,00 € (s DPH) 19.04.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 013/2022 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb JUDr. Vladimír Záborský, advokát (IČO: 36140805) 6 000,00 € (s DPH) 19.04.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 015/2022 Rámcová zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Stredná priemyselná škola technická Martin (IČO: 0016178) 0,00 € 02.05.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 016/2022 Rámcová zmluva G a T , spol. s r.o. (IČO: 30229740) 65 520,00 € 17.05.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 017/2022 Zmluva o prenájme hnuteľných vecí BESTRENT s. r. o. (IČO: 46492712) 5 760,00 € (s DPH) 23.05.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 018/2022 Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 24.05.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 019/2022 Dodatok č. 1 k prílohe č.3 v Zmluve o službách vo verejnom záujme Mesto Martin (IČO: 00316792) 0,00 € 30.05.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 020/2022 Rámcová zmluva Road Service s.r.o. (IČO: 50380885) 40 818,00 € (s DPH) 01.07.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 021/2022 Zmluva o dielo a licenčná zmluva DAQE Slovakia s.r.o. (IČO: 36848751) 22 050,00 € (s DPH) 19.07.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 023/2022 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3085 GALÉRIA MARTIN, s.r.o. (IČO: 48115711) 350,00 € (s DPH) 20.07.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 022/2022 Príloha č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3085 GALÉRIA MARTIN, s.r.o. (IČO: 48115711) 0,00 € (s DPH) 20.07.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 024/2022 Smlouva o výpujče SD2022/CITY/14 Iveco Czech Republic, a.s. (IČO: 48171131) 0,00 € 14.09.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 025/2022 Rámcová dohoda DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. (IČO: 36391000) 568 982,23 € (s DPH) 03.10.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 026/2022 Nájomná zmluva Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. (IČO: 36672084) 12 000,00 € (s DPH) 11.10.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 027/2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Zuzana Šimšíková (IČO: 47637439) 4 050,00 € (s DPH) 13.10.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 028/2022 Zmluva o zákazke Ing. Zuzana Šimšíková (IČO: 47637439) 1 300,00 € (s DPH) 03.11.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 033/2022 Záložná zmluva NCRZP č. 940/CC/21-ZZ2 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € (s DPH) 08.11.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 032/2022 Zmluva o budúcej Záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 940/CC/21-BudZZ1 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € (s DPH) 08.11.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 031/2022 Dodatok č. 940/CC/21-D1 k Zmluve o úvere č. 940/CC/21 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 600 000,00 € (s DPH) 08.11.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 030/2022 Poistná zmluva - Havarijné poistenie motorových vozidiel KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 00585441) 441 840,00 € (s DPH) 08.11.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 029/2022 Poistná zmluva - Povinné zmluvné poistenie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 00585441) 46 344,96 € (s DPH) 08.11.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 029/2022 Poistná zmluva - Povinné zmluvné poistenie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 00585441) 46 344,96 € (s DPH) 08.11.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 038/2022 Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021 Obec Bystrička (IČO: 00316601) 1 511,91 € (s DPH) 22.11.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 034/2022 Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 940/CC/21-ZZ3 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € (s DPH) 23.11.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 042/2022 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Obec Bystrička (IČO: 00316601) 117 024,00 € (s DPH) 13.12.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 037/2022 Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021 Obec Lipovec (IČO: 00316776) 944,94 € (s DPH) 21.12.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 036/2022 Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021 Obec Turčianske Kľačany (IČO: 00316971) 960,99 € (s DPH) 21.12.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 035/2022 Dodatok č.1 ku Zmluve č.122/2021-9 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021 Mesto Vrútky (IČO: 00647209) 10 233,54 € (s DPH) 21.12.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 046/2022 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb Service Plus Slovensko, s.r.o. (IČO: 36845167) 56 712,00 € (s DPH) 30.12.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 045/2022 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva KROS a.s. (IČO: 31635903) 69 888,00 € (s DPH) 30.12.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 044/2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o službách vo verejnom záujme Mesto Martin (IČO: 00316792) 3 500 000,00 € (s DPH) 30.12.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 043/2022 Zmluva o prenájme reklamnej plochy ECCO Slovakia, a.s. (IČO: 35745916) 1 200,00 € (s DPH) 30.12.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 041/2022 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Obec Turčianske Kľačany (IČO: 00316971) 74 380,00 € (s DPH) 30.12.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 040/2022 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Obec Lipovec (IČO: 00316776) 73 140,00 € 30.12.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 039/2022 Zmluva č.143/2022-9 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Mesto Vrútky (IČO: 00647209) 880 000,80 € (s DPH) 30.12.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 047/2022 Dohoda Mesto Martin (IČO: 00316792) 736 882,28 € 31.12.2022 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 002/2023 Dodatok č. 940/CC/21-D2 k Zmluve o úvere č. 940/CC/21 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 05.01.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 001/2023 Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 05.01.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 006/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny V-Elektra Slovakia, a.s. (IČO: 36421693) 0,00 € 05.01.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 003/2023 Zmluva o poskytovaní IT služieb MARJOV B2B, s.r.o. (IČO: 55033890) 12 000,00 € 14.01.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 005/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny V-Elektra Slovakia, a.s. (IČO: 36421693) 0,00 € 27.01.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 004/2023 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu V-Elektra Slovakia, a.s. (IČO: 36421693) 0,00 € 27.01.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 007/2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode Tibor Varga TSV PAPIER (IČO: 32627211) 0,00 € 28.01.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 008/2023 Dodatok č. 09/2022 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytnutí tovarov a služieb ZO OZ KOVO Žilina (IČO: 30804078/270) 0,00 € 03.02.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 009/2023 Rámcová dohoda Tibor Varga TSV PAPIER (IČO: 32627211) 8 168,60 € 08.02.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 010/2023 Rámcová dohoda č. Z2023424_Z COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) 260 803,55 € (s DPH) 10.02.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 017/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 3/2022 Róbert Zachar (IČO: 45583072) 0,00 € (s DPH) 16.02.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 016/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 2/2022 Róbert Zachar (IČO: 45583072) 0,00 € (s DPH) 16.02.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 015/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 1/2018 Róbert Zachar (IČO: 45583072) 0,00 € (s DPH) 16.02.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 014/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 3/2016 Róbert Zachar (IČO: 45583072) 0,00 € (s DPH) 16.02.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 013/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 30.12.2015 L.V.O., spol. s r.o. (IČO: 45003301) 0,00 € (s DPH) 16.02.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 011/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 1/2022 Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o. (IČO: 53584244) 0,00 € 16.02.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 018/2023 Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BTP9-71-77 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (IČO: 50349287) 1 894 400,00 € 17.02.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 020/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023 Mgr. Róbert Špirko - Spiroservice (IČO: 48146889) 0,00 € (s DPH) 22.02.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 019/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 1.7.2019 RM offset studio, s.r.o. (IČO: 46376178) 0,00 € 22.02.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 021/2023 Dodatok č. 10/2023 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytnutí tovarov a služieb ZO OZ KOVO Žilina (IČO: 30804078/270) 0,00 € 27.02.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 022/2023 Rámcová zmluva treasury Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € (s DPH) 14.03.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 023/2023 Zmluva o softvérovej podpore pre osobnú dopravu a Zmluva o sprostredkovaní a Licenčná zmluva TransData s.r.o. (IČO: 35741236) 63 924,00 € (s DPH) 13.04.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 067/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb akceptácie, služieb zúčtovania a služieb inicializácie TransData s.r.o. (IČO: 35741236) 0,00 € 14.04.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 024/2023 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci JUDr. Vladimír Záborský, advokát (IČO: 36140805) 4 500,00 € (s DPH) 19.04.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 025/2023 Rámcová dohoda TransData s.r.o. (IČO: 35741236) 42 120,00 € (s DPH) 26.04.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 026/2023 Zmluva o dielo CREAT, s.r.o. (IČO: 43907377) 29 400,00 € (s DPH) 17.05.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 027/2023 Zmluva o nájme dopravného prostriedku Hasičský zbor Priekopa (IČO: 42058236) 1 200,00 € 24.05.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 037/2023 Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 9002589 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 29.05.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 036/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002619 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 29.05.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 035/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002613 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 29.05.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 034/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002612 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 29.05.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 033/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002603 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € (s DPH) 29.05.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 032/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002602 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € (s DPH) 29.05.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 031/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002600 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 29.05.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 030/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002596 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 29.05.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 029/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002591 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 29.05.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 028/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002589 Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) 0,00 € 29.05.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 038/2023 Hlavná dohoda o spolupráci č. A00043065/C1001561 W.A.G. payment solutions SK, s.r.o. (IČO: 36783277) 28,00 € (s DPH) 30.05.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 039/2023 Zmluva o prevádzke, údržbe a správe systému predaja cestovných lístkov prostredníctvom POS terminálov TransData s.r.o. (IČO: 35741236) 0,00 € (s DPH) 12.06.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 040/2023 Dodatok č.3 k Zmluve o službách vo verejnom záujme uzatvorenej dňa 14.10.2021 Mesto Martin (IČO: 00316792) 0,00 € 23.06.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 041/2023 Zmluva o dielo č. 05/2023 CREAT, s.r.o. (IČO: 43907377) 0,00 € (s DPH) 28.06.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 042/2023 Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO: 30794536) 2 157,09 € (s DPH) 27.07.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 048/2023 Zmluva o výpožičke Mesto Martin (IČO: 00316792) 0,00 € 27.07.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 043/2023 Kúpna/lízingová zmluva UniCredit Leasing Slovakia, a.s. (IČO: 35730978) 16 430,83 € (s DPH) 07.08.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 044/2023 Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. IROP-VZ-302071BTP9-71-77/1 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (IČO: 50349287) 1 799 680,00 € 10.08.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 046/2023 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Mesto Martin (IČO: 00316792) 0,00 € 31.08.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 045/2023 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve s právom stavby Železnice Slovenskej republiky (IČO: 31364501) 120,00 € 31.08.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 047/2023 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci JUDr. Vladimír Záborský, advokát (IČO: 36140805) 48 000,00 € 05.09.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 049/2023 Rámcová dohoda PROKAST SK s.r.o. (IČO: 51263831) 69 943,90 € (s DPH) 11.09.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 050/2023 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke Mesto Martin (IČO: 00316792) 0,00 € (s DPH) 18.09.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 053/2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Zuzana Šimšíková (IČO: 47637439) 4 500,00 € 26.09.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 052/2023 Zmluva č. 2210661.2 (dodatok č.1) GAYA, s. r. o. (IČO: 36430307) 2 126,00 € 26.09.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 051/2023 Zmluva o prenájme vozidla MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. (IČO: 35733209) 0,00 € 26.09.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 054/2023 Rámcová dohoda Road Service s.r.o. (IČO: 50380885) 39 812,00 € 16.10.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 055/2023 Kúpna zmluva Mesto Martin (IČO: 00316792) 556 684,55 € 23.10.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 056/2023 Nájomná zmluva č. 12/2023/On Mesto Martin (IČO: 00316792) 94,50 € 23.10.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 057/2023 Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve zo dňa 27.09.2021 Mesto Martin (IČO: 00316792) 6 048,11 € 07.11.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 058/2023 Darovacia zmluva Matka a dieťa Turca, občianske združenie (IČO: 37981722) 500,00 € 24.11.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 059/2023 Nájomná zmluva č. 870650028-4-2023 - NZP Železnice Slovenskej republiky (IČO: 31364501) 9 000,00 € 30.11.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 060/2023 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. (IČO: 36672084) 0,00 € 07.12.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 061/2023 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok Mesto Martin (IČO: 00316792) 248 756,10 € 12.12.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 063/2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o službách vo verejnom záujme Mesto Martin (IČO: 00316792) 3 670 000,00 € 13.12.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 062/2023 Dohoda o uznaní dlhu Mesto Martin (IČO: 00316792) 832 089,42 € 14.12.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 064/2023 Zmluva o zabezpečení prepravy detí a žiakov ,,školskou linkou" z ulíc Na Kameni, Robotnícka a Bambusky Mesto Martin (IČO: 00316792) 33 984,00 € 22.12.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 065/2023 Zmluva o zabezpečení prepravy žiakov ,,školskou linkou" Mesto Martin (IČO: 00316792) 25 920,00 € 22.12.2023 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 001/2024 Rámcová dohoda ZET dip s. r. o. (IČO: 51212706) 57 680,00 € 08.01.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 002/2024 Rámcová dohoda CREAT, s.r.o. (IČO: 43907377) 62 000,00 € 09.01.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 003/2024 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD Obec Turčianske Kľačany (IČO: 00316971) 20 548,00 € 18.01.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 004/2024 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD Obec Bystrička (IČO: 00316601) 32 328,00 € 18.01.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 005/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD Obec Lipovec (IČO: 00316776) 20 205,00 € 18.01.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 006/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD Mesto Vrútky (IČO: 00647209) 222 500,29 € 25.01.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 007/2024 Rámcová dohoda SOR Libchavy (IČO: 15030865) 3 300 000,00 € 26.01.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 008/2024 Rámcová dohoda COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) 375 400,20 € 13.02.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 009/2024 Rámcová dohoda Tibor Varga TSV PAPIER (IČO: 32627211) 34 575,00 € 16.02.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 010/2024 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Železnice Slovenskej republiky (IČO: 31364501) 3 000,00 € 04.03.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 011/2024 Zmluva o prenájme reklamnej plochy ECCO Slovakia, a.s. (IČO: 35745916) 110,00 € 05.03.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 012/2024 Dodatok č.1 k Zmluve o softvérovej podpore pre osobnú dopravu a Zmluve o sprostredkovaní a Licenčnej zmluve TransData s.r.o. (IČO: 35741236) 1 957,69 € 26.03.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 013/2024 Zmluva o úhrade nákladov za užívanie vodovodných zariadení a poskytovaní služieb s tým spojených Marttel, s.r.o. (IČO: 36399850) 0,00 € 04.04.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 014/2024 Zmluva o úhrade nákladov za užívanie vodovodných zariadení a poskytovaní služieb s tým spojených JMS, s.r.o. (IČO: 36424081) 0,00 € 04.04.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 015/2024 Zmluva o úhrade nákladov za užívanie vodovodných zariadení a poskytovaní služieb s tým spojených Wildmar, spol s r.o. (IČO: 36392979) 0,00 € 04.04.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 016/2024 Zmluva o úhrade nákladov za užívanie vodovodných zariadení a poskytovaní služieb s tým spojených Proteam, s.r.o. (IČO: 36359998) 0,00 € 04.04.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 017/2024 Zmluva o úhrade nákladov za užívanie vodovodných zariadení a poskytovaní služieb s tým spojených Just Slovensko (IČO: 31574688) 0,00 € 04.04.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 018/2024 Zmluva o úhrade nákladov za užívanie vodovodných zariadení a poskytovaní služieb s tým spojených J.M.Martin, s.r.o. (IČO: 30229766) 0,00 € 04.04.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 019/2024 Zmluva o softvérovej podpore pre osobnú dopravu a Zmluva o sprostredkovaní a Licenčná zmluva TransData s.r.o. (IČO: 35741236) 151 440,00 € 15.04.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 020/2024 Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách (IČO: 30804817) 250,00 € 23.04.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 021/2024 Dodatok č. 2 k Zmluve o dočasnom užívaní nebytových priestorov SIRS - Development, a.s. (IČO: 36751804) 1 438,32 € 21.05.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu
Z 022/2024 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 05/2023 CREAT, s.r.o. (IČO: 43907377) 0,00 € 23.05.2024 Zmluvy Zobraziť zmluvu