Dodávatelia

Lorem ipsum dolor labore et dolore magna aliquat sit adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquat ipsum dolor sit elit, sed do eiusmod aliquip

Názov IČO Adresa
KROS a.s. 31635903 A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
Slovenská pošta, a.s. 36631124 Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Zobraziť dodávateľa
NAY a.s. 35739487 Tuhovská 15, 830 06 Bratislava Zobraziť dodávateľa
GORDY s.r.o. 50373129 Staničná 30081/2, 971 01 Prievidza Zobraziť dodávateľa
FaxCopy a.s. 35729040 Domkárska 15, 821 05 Bratislava Zobraziť dodávateľa
KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. 35789433 Diaľničná cesta 4564/21, 903 01 Senec Zobraziť dodávateľa
Ivana Jurinová K-TRADE 46040510 Jána Petrikovicha 4475/12, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Ing. František Javorík 33229627 Kuzmányho 243/10, 039 01 Turčianske Teplice Zobraziť dodávateľa
Mesto Martin 00316792 Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin Zobraziť dodávateľa
TURIEC, a.s. 36387959 Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Martinus, s.r.o. 45503249 Gorkého 4, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Ing. Andrej Stašiniak ELITTEpro 40983323 Štefánikova 1090/82, 029 01 Námestovo Zobraziť dodávateľa
Univerzitná nemocnica Martin 00365327 Kollárova 4248/2, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
BKL elektro MT, s.r.o. 50605640 Ul. pri Turci 24, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Daffer spol. s r.o. 36320439 Včelárska 1, 971 01 Prievidza Zobraziť dodávateľa
Profesia, spol. s r.o. 35800861 Pribinova 19, 811 09 Bratislava Zobraziť dodávateľa
Martinsko-Flámske PODNIKATEĽSKÉ A INKUBÁTOROVÉ CENTRUM s.r.o. v skratke MF 36392979 Flámska 9783/1, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
EUROLINE computer, s.r.o. 36395994 Svätoplukova 245/7, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Websupport s. r. o. 36421928 Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov Zobraziť dodávateľa
JUDr. Ing. Martina Kiseľová, advokátka 42392144 Pavla Mudroňa 26, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
TENDERnet, s.r.o. 50139088 M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Zobraziť dodávateľa
DREVONA MARKET s. r. o. 50443003 Výhonská 1, 835 10 Bratislava Zobraziť dodávateľa
Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Ulica Vajanského 80, 984 01 Lučenec Zobraziť dodávateľa
GAYA, s. r. o. 36430307 Hviezdoslavova 23 B, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
A-PEMA, s. r. o. 43850863 Hurbanova 3807/21, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Mgr. Marek Sivy 51209853 Okružná ulica 1334/23, 900 44 Tomášov Zobraziť dodávateľa
osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 DUETT Business Residence, Námestie oslob, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto Zobraziť dodávateľa
HAKOM, s.r.o. 36000124 Československej armády 18, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
C.RENT, s.r.o. 36397423 Čsl. armády 3/10223, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
GeoID s. r. o. 46659757 Hatné 210, 018 02 Hatné Zobraziť dodávateľa
DORTUN, s.r.o. 35962437 Novozámocká cesta 1192/59, 946 51 Nesvady Zobraziť dodávateľa
Kancelária 24h s. r. o. 46493000 Šulekova 2, 811 06 Bratislava Zobraziť dodávateľa
DIGIMAT, s.r.o. 31622381 V.P.Tótha 56/4, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. 53584244 Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
TransData s.r.o. 35741236 M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
Monika Randová - RM REKLAMA 35410663 Štúrova 155/4, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
Lukáš Marjov 51437635 Hrdinov SNP 11115/8F, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 Ulica Williama Schiffera 8554/7, 917 08 Trnava Zobraziť dodávateľa
A + M print, s.r.o. 35799412 Mramorová 13, 821 06 Bratislava Zobraziť dodávateľa
GAJOS, s.r.o. 36376981 M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš Zobraziť dodávateľa
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Zobraziť dodávateľa
GALÉRIA MARTIN, s.r.o. 48115711 Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen Zobraziť dodávateľa
Autoškola Ľubomír Líška s. r. o. 53651839 Oslobodenia 62, 010 04 Žilina Zobraziť dodávateľa
Global Payments s.r.o., organizačná zložka 50010301 Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Zobraziť dodávateľa
Ing. Zuzana Šimšíková 47637439 Jánošíkova 1540/40, 941 11 Palárikovo Zobraziť dodávateľa
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 36672084 Kuzmányho 25, 036 80 Martin Zobraziť dodávateľa
SI-NAREX, s.r.o. 36723169 Kollárova 4095/86, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Zobraziť dodávateľa
Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 Mlynská dolina, 845 45 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Zobraziť dodávateľa
RM offset studio, s.r.o. 46376178 Šoltésovej 104/22, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
JUDr. Viera Školníková 42219019 Ul. Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice Zobraziť dodávateľa
AMESA s.r.o. 25593374 Svobody 15, 692 01 Mikulov Zobraziť dodávateľa
Tempus - Trans s.r.o. 31712380 Železiarenská 49, 040 15 Košice Zobraziť dodávateľa
AIO Education, s.r.o. 43999581 Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica Zobraziť dodávateľa
ZNAK, spol. s r.o. 31614884 Námestie Slobody 1407/5, 020 01 Púchov Zobraziť dodávateľa
JUDr. Vladimír Záborský, advokát 36140805 V.Šípoša 9910/14, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
SAND SK, s. r. o. 36401994 Dúbravca 4851/2, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
VODAKO s.r.o. 47037431 Holubyho 51/6, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
PROFI VISION s. r. o. 47672072 Seberíniho 8, 821 03 Bratislava Zobraziť dodávateľa
SPP CNG s. r. o. 47552549 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zobraziť dodávateľa
Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Zobraziť dodávateľa
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Zobraziť dodávateľa
Televízia Turiec, s.r.o. 31647308 Moskovská 1, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
OBI Slovakia s.r.o. 48258946 Hodonínska 25, 841 03 Bratislava Zobraziť dodávateľa
CREAT, s.r.o. 43907377 Na Bystričku 16, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Železnice Slovenskej republiky 31364501 Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zobraziť dodávateľa
Generali Poisťovňa, a. s. 35709332 Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Zobraziť dodávateľa
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zobraziť dodávateľa
ECCO Slovakia, a.s. 35745916 ul. Dúbravca 6103/6, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
GRAFIS REKLAMA, s.r.o. 35742411 Čiernovodská 6, 821 07 Bratislava Zobraziť dodávateľa
iTranSys s. r. o. 54155835 Veľká okružná 17, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
MLT consulting s.r.o. 46118748 Alojza Medňanského 22, 038 61 Martin Zobraziť dodávateľa
Toplux Martin s.r.o. 51429918 Kollárova 5340/120, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
iTranSys s. r. o. 54155835 Veľká okružná 17, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
TVAROVANIE PCHZ, spol. s r.o. 36382655 M.R.Štefánika 71, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
VLan s.r.o. 46118896 Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob Zobraziť dodávateľa
EKOOS-BALL, s.r.o. 36415308 Tulská 21, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Juraj Hlávka 48150223 Sucháčkova 4400/16, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
AUTOBATERKY s.r.o. 46426523 Chrenovská 14, 949 01 Nitra Zobraziť dodávateľa
Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 Sliačska 1E, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Zobraziť dodávateľa
MK CAR, s.r.o. 36438821 Bitarová 301, 010 04 Bitarová Zobraziť dodávateľa
LKQ SK s.r.o. 31596061 Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Zobraziť dodávateľa
SCHIPRO SK, s.r.o. 36426989 Bystrička 414, 038 04 Bystrička Zobraziť dodávateľa
RIGHT POWER, a.s. 36366544 Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
Truckshop SK, s.r.o. 47481731 Kollárova 85A, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Iveta Siráňová - YVETTE 40993817 Trnovo 163, 038 41 Trnovo Zobraziť dodávateľa
COREX SERVIS, s.r.o. 44523351 Śtúrova 1046/97, 952 01 Vráble Zobraziť dodávateľa
PMP TRUCK SLOVAKIA, s.r.o. 45327491 Partizánska 579/25, 038 52 Sučany Zobraziť dodávateľa
J M S, s.r.o. 36424081 Kollárova 59, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť 36407771 Košická 2, 010 65 Žilina Zobraziť dodávateľa
DOB BUS s.r.o. 51427117 Kapitána Nálepku 604/11, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Zobraziť dodávateľa
LUMINA, spol. s r.o. 31721460 Hrubečská 92/62, 044 31 Kostoľany nad Hornádom Zobraziť dodávateľa
Richard Sarkady - WEBDUSTRY 41968191 Bystrický rad 2024/29, 960 01 Zvolen Zobraziť dodávateľa
PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. 36533432 Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo Zobraziť dodávateľa
HANKO s.r.o. 46431225 Hodžova 1490/65, 911 01 Trenčín Zobraziť dodávateľa
OMV Slovensko, s.r.o. 00604381 Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Zobraziť dodávateľa
MEGASHOP SK, s.r.o. 45606536 Dlhá 85, 010 09 Žilina Zobraziť dodávateľa
TRENDY-stav.sk, s.r.o. 36386081 ul. ČSA - Športová hala 10, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
SAD - Slovenská autobusová doprava s.r.o. 50105949 Žitná 5, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
Tatra-Leasing, s.r.o. 31326552 Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava Zobraziť dodávateľa
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť 36245488 Bratislavská cesta 918/2, 929 13 Dunajská Streda Zobraziť dodávateľa
alza.cz a.s. 27082440 Jankovcova 1522/53, 985 11 Praha 7 Zobraziť dodávateľa
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Zobraziť dodávateľa
AGROPOL Slovakia s.r.o. 52034968 Hattalova 91/5, 028 01 Trstená Zobraziť dodávateľa
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o. 37905783 Komenského 2622/48, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
Sociálna poisťovňa 30807484 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Zobraziť dodávateľa
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Zobraziť dodávateľa
Brantner Fatra s.r.o. 31578861 Ul. Robotnícka 20, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
PANACEA, s.r.o. 36374512 Prielohy 693/3, 010 07 Žilina Zobraziť dodávateľa
Ľubomír Kornuta LK-Kovo-štýl 37405667 Moyzesova 1091/4, 038 52 Sučany Zobraziť dodávateľa
PMP TRUCK, s. r. o. 52439453 Partizánska 2206/25, 038 52 Sučany Zobraziť dodávateľa
Mgr. Martina Hrnčiarová - Motto PZS 52849147 Turčianske Kľačany 50, 038 61 Turčianske Kľačany Zobraziť dodávateľa
DAMO Slovakia s.r.o. 36344419 Konventná 5, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré mesto Zobraziť dodávateľa
EKOTOALETY s.r.o. 35893117 Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava Zobraziť dodávateľa
MARCOOP ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, s.r.o. 36851981 Na Bystričku 14/A, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Service Plus Slovensko, s.r.o. 36845167 Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen Zobraziť dodávateľa
zdravotka - PZS, s.r.o. 36733237 Budovateľov 1/4, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
BUS KARPATY spol. s r.o. 31693113 Prešovská 5, 064 01 Stará Ľubovňa Zobraziť dodávateľa
ARRIVA Michalovce, a.s. 36214078 Lastomírska 1, 071 80 Michalovce Zobraziť dodávateľa
Roman Reichl AUTOSKLO SERVIS 41806158 Kolónia Hviezda 10777/176, 036 08 Martin Zobraziť dodávateľa
ARRIVA Liorbus, a.s. 36403431 Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok Zobraziť dodávateľa
TOTA s. r. o. 52446620 Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Zobraziť dodávateľa
SAD Humenné, a.s. 36477508 Mlynská 1345, 09301 Vranov nad Topľou Zobraziť dodávateľa
Centrum voľného času, Šoltésovej 25, Martin 00184144 Šoltésovej 25, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 Trnavská 80, 821 02 Bratislava Zobraziť dodávateľa
Road Service s.r.o. 50380885 Turčianske Kľačany 407, 038 61 Vrútky Zobraziť dodávateľa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
Slovak Lines, a.s. 35821019 Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Zobraziť dodávateľa
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 Drieňová 31, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov Zobraziť dodávateľa
ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 Nitrianska 5, 917 02 Trnava Zobraziť dodávateľa
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o. 53153073 Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica Zobraziť dodávateľa
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť 36054259 Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec Zobraziť dodávateľa
SAD Prievidza a.s. 36324043 Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza Zobraziť dodávateľa
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť skrátene: SAD Tren 36323977 Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín Zobraziť dodávateľa
SAD Prešov, a.s. 36477125 Košická 2, 080 69 Prešov Zobraziť dodávateľa
Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť 36479560 Wolkerova 466, 058 49 Poprad Zobraziť dodávateľa
eurobus, a.s. 36211079 Staničné námestie 9, 042 04 Košice Zobraziť dodávateľa
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 31701914 Bardejovská 6, 043 29 Košice Zobraziť dodávateľa
INFINITY reklama s.r.o. 50436503 Československej Armády 10812, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
PENDA s. r. o. 27542114 Ruská 45, 50601 Jičín Zobraziť dodávateľa
Boels Slovensko s. r. o. 45860459 Vrakunská cesta 28, 821 06 Bratislava Zobraziť dodávateľa
DIMANO, a. s. 30775094 Prievozská 14, 821 09 Bratislava Zobraziť dodávateľa
RENOT SK, s. r. o. 45667811 Pusté 848, 013 22 Rosina Zobraziť dodávateľa
Rekreačné strediská Slovakia, s. r. o. 46083740 Konventná 7, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Zobraziť dodávateľa
KINGTECH s.r.o. 36692239 Príbovce 291, 038 42 Príbovce Zobraziť dodávateľa
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.) 36545317 Považská 2, 940 14 Nové Zámky Zobraziť dodávateľa
Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec 42220360 Námestie S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Learn2Code 42346703 Kultúrna 278/17, 010 03 Žilina Zobraziť dodávateľa
Dominik Weber 341218956 Jollenbeckerstr. 143, 33613 Bielefeld Zobraziť dodávateľa
Serif Ltd 2117968 Wilford Ind Est 12, NG117E Nottingham Zobraziť dodávateľa
G a T , spol. s r.o. 30229740 Sučianska 11583/30, 036 08 Martin Zobraziť dodávateľa
FORK, s.r.o. 44311061 Pribinova 274/4, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
BESTRENT s. r. o. 46492712 Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava Zobraziť dodávateľa
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35914939 Rožňavská 1, 832 72 Bratislava Zobraziť dodávateľa
Ing. Matej Kubík 50817060 Kozmonautov 3960/31, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Turčiansky futbalový zväz 31938396 Námestie S. H. Vajanského 2/2, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Hasičský zbor Priekopa 42058236 II.kolónia 38, 036 08 Martin Zobraziť dodávateľa
PORADCA, s.r.o. 36371271 Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
ALTOM Reklama s.r.o. 43801242 Predmestská 8965/93, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
Róbert Zachar 45583072 Horné Jaseno 76, 038 02 Turčianske Jaseno Zobraziť dodávateľa
Slovenská národná knižnica 36138517 nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Dalicom, s. r. o. 54290325 Gogoľova 3940/22, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
FLORIAN, s. r. o. 36427969 Priekopská 26, 03608 Martin Zobraziť dodávateľa
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 Seberíniho 1, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov Zobraziť dodávateľa
SIRS - Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
Michal Záhora - MIZA 44052111 Kordíky 191, 976 34 Kordíky Zobraziť dodávateľa
DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
Zliner s. r. o. 45479534 třída Tomáše Bati 283, 76112 Zlín Zobraziť dodávateľa
Tomáš Bach - TB CLEAN 44411821 Dobšinského 1630/29, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Michal Plichta 41918738 A.Stodolu 5264/37, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Aqualive Technology, s.r.o. 36594296 Podtatranského 9, 040 01 Košice Zobraziť dodávateľa
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice Zobraziť dodávateľa
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS 44158831 Borzagoš 1086/63, 951 31 Močenok Zobraziť dodávateľa
VADAŠ, s.r.o. 34136215 Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo Zobraziť dodávateľa
Michal Koláček 87939339 Sídlište Osvobozeni 653/37, 68201 Výškov Zobraziť dodávateľa
Ing. Martin Čanády 40305333 Černík 1184/40, 038 53 Turany Zobraziť dodávateľa
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 17335621 Kuzmányho 540/27, 036 80 Martin Zobraziť dodávateľa
FIM, s. r. o. 50430068 Dobšinského 1605/4, 010 08 Žilina Zobraziť dodávateľa
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Zobraziť dodávateľa
Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách 30804817 Olejkárska 2357/1, 814 52 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Zobraziť dodávateľa
Hama Slovakia, spol. s r.o. 35742666 Bratislavská 87, 902 01 Pezinok Zobraziť dodávateľa
ARRIVA NITRA a.s. 36545082 Štúrova 72, 949 44 Nitra Zobraziť dodávateľa
ALBACON, s.r.o. 31589260 Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany Zobraziť dodávateľa
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. 51110369 Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
SKAND Skalica, spol. s r.o. 34101560 Nádražná 26, 909 01 Skalica Zobraziť dodávateľa
SKPAY, a. s. 46552723 Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava Zobraziť dodávateľa
JUDr. Vladimír Kostovčák, notár 50644122 E. B. Lukáča 407/2, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o 36760951 Zadarská ulica 2/15090, 974 04 Banská Bystrica Zobraziť dodávateľa
MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o. 44733364 Donovaly 15, 976 39 Donovaly Zobraziť dodávateľa
REPRE, s.r.o. 35810122 Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava Zobraziť dodávateľa
ŽOS Vrútky a.s. 31615619 Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky Zobraziť dodávateľa
V-Elektra Slovakia, a.s. 36421693 Moyzesova 17, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
JUMICOL, s.r.o. 36783943 Bytčická 89, 010 09 Žilina Zobraziť dodávateľa
Beáta Kľuchová 46948180 Slovany 41, 038 43 Slovany Zobraziť dodávateľa
MS COUPLE, s.r.o. 46964894 Gándhího 5090/11, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
ALBA, s. r. o. 31561497 Turčianske Kľačany 330, 038 61 Vrútky Zobraziť dodávateľa
Dražby a aukcie, s. r. o. 36751642 Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
STYLE DOOR, s.r.o. 45461805 Mokraď 9, 038 61 Vrútky Zobraziť dodávateľa
Pavol Szabo 35075724 Hrabinská 729/18, 038 52 Sučany Zobraziť dodávateľa
TONA Martin, s.r.o. 45684642 Priekopská 84, 036 08 Martin Zobraziť dodávateľa
GUMEX SK, spol. s r.o. 36366811 Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov Zobraziť dodávateľa
Rinoparts s.r.o. 36392642 Priemyselná 16, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 Žižkova 11, 811 02 Bratislava Zobraziť dodávateľa
ALL Fire Servis, spol. s r.o. 36002747 Poľná 5, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
Pizzeria Alžbetka, s. r. o. 45895953 SNP 121, 013 24 Strečno Zobraziť dodávateľa
Branko Sirek 43503829 Breziny 461/1, 038 04 Bystrička Zobraziť dodávateľa
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. 36624942 Budča 1039, 962 33 Budča Zobraziť dodávateľa
MARJOV B2B, s.r.o. 55033890 Hrdinov SNP 11115/8F, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
FRANCESCA CREATION, s.r.o. 36385867 Robotnícka 29, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
LIDERSTAL BIENEK WOLCIECH 8681773255 Stare Rybie 10, 915 01 Nowe Rybie Zobraziť dodávateľa
Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO 37763423 Priehradka 4342/23, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Auto Forum Martin, s.r.o. 36667536 Tomášikova 4219, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
LIDERSTAL BIENIEK WOLCIECH 8681773255 STARE RYBIE 10, 34652 NOWE BYBIE Zobraziť dodávateľa
Ján Dolinajec - DOLVOD 44356382 Maše Haľamovej 4413/11, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
J&II, s. r. o. 52389138 Gándhího 5085/2, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
FESTMEDIA, s.r.o. 000000000 Hrdinov SNP 11115/8F, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
Ivan Neboška - ELMIX 35075937 Jána Bodeneka 5552/7, 038 61 Vrútky Zobraziť dodávateľa
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853 Jesenského 4/C , 811 02 Bratislava Zobraziť dodávateľa
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. 36291111 Hodžovo námestie 3 811 06 Bratislava 1, 811 06 Bratislava 1 Zobraziť dodávateľa
Global Payments s.r.o. 04235452 V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, 100 00 Praha 10 Zobraziť dodávateľa
Mesto Vrútky 00647209 Mesto Vrútky,Námestie S.Zachara 3086/4 , 03861 Vrútky Zobraziť dodávateľa
Obec Turčianske Kľačany 00316971 Obec Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 179 , 03861 Turčianske Kľačany Zobraziť dodávateľa
Obec Lipovec 00316776 Hrabiny 290/11, 03861 Lipovec Zobraziť dodávateľa
Obec Bystrička 00316601 Lipová ulica 260/2, 03804 Bystrička Zobraziť dodávateľa
INPROP, s.r.o. 31609066 Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina Zobraziť dodávateľa
Tempus - Trans s.r.o. 31712380 Rastislavova 110, 040 01 Košice - mestská časť Juh Zobraziť dodávateľa
TRENDY-stav.sk, s.r.o. 36386081 ul. ČSA - Športová hala 10, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
STABILITA, d.d.s., a.s. 36718556 Bačíkova 5, 040 01 Košice Zobraziť dodávateľa
UNIQA d.d.s., a.s. 35977540 Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Zobraziť dodávateľa
ASO VENDING s.r.o. 45851221 Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica Zobraziť dodávateľa
ZO OZ KOVO Žilina 30804078/270 Košická 2, 01065 Žilina Zobraziť dodávateľa
Stredná priemyselná škola technická Martin 0016178 Novomeského 5/24, 036 36 Martin Zobraziť dodávateľa
RIPLAST s.r.o. 462532023 Kollárova 73, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
Coreta a.s. 43884644 S.Sakalovej 1428, 01401 Bytča Zobraziť dodávateľa
T-Montáž s.r.o. 52142060 Železničná 7, 03853 Turany Zobraziť dodávateľa
KomTes s.r.o. 44920946 Dopravná 7, 92101 Piešťany Zobraziť dodávateľa
Mgr. Daniela Hupková Dančová - GEMINI 34382062 Kollárova 88A, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
Ing. Ján Buchanec TECHNIK 33576009 Jesenského 14, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
Ing. Milan Midžiak - znalec 912293 M.R. Štefánika 17/11, 03861 Vrútky Zobraziť dodávateľa
Mgr. Róbert Špirko - Spiroservice 48146889 Hradiská 664/16, 03852 Sučany Zobraziť dodávateľa
Iveco Czech Republic, a.s. 48171131 Dobrovského 74, 566 01 Vysoké Mýto – Pražské Předměstí Zobraziť dodávateľa
L.V.O., spol. s r.o. 45003301 V ulici 13/2068, 036 08 Martin Zobraziť dodávateľa
Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o. 53584244 Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 Pribinova 4195/25, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Zobraziť dodávateľa
RM offset studio, s.r.o. 46376178 Šoltésovej 104/22, 036 01 Martin Zobraziť dodávateľa
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o. 36783277 Kukučínova 38/A, 831 03 Bratislava Zobraziť dodávateľa
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536 Špitálska 8, 81267 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Zobraziť dodávateľa
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978 Šancová 1/A, 814 99 Bratislava Zobraziť dodávateľa
PROKAST SK s.r.o. 51263831 Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava - mestská časť Rača Zobraziť dodávateľa
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 35733209 Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava Zobraziť dodávateľa
Elevod s.r.o. 45599262 Na Bystričku 14F, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
Oto Hroba STEPS NITRA 53344154 Novozámocká 161, 94905 Nitra Zobraziť dodávateľa
Matka a dieťa Turca, občianske združenie 37981722 Timravy 5052/27, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
Žilinská univerzita - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 00397563 Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina Zobraziť dodávateľa
Dopravný podnik mesta Žilina s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 01001 Žilina Zobraziť dodávateľa
MAPEX Group, s.r.o. 46810749 Radová 347, 027 32 Zuberec Zobraziť dodávateľa
Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 Pribylina 1486, 032 42 Pribylina Zobraziť dodávateľa
PROEKO s.r.o. 35900831 Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Zobraziť dodávateľa
pandrlak advertising, s. r. o. 52394476 Pezinská 5104, 901 01 Malacky Zobraziť dodávateľa
Ing. Milan Midžiak ml. 35389818 M.R.Štefánika 17/11, 038 61 Vrútky Zobraziť dodávateľa
Blaguss Slovakia s.r.o. 35796251 Pribylinská 10, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača Zobraziť dodávateľa
G a T – STK, spol. s.r.o. 51870827 Sučianska 11583/30, 036 08 Martin Zobraziť dodávateľa
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 36573175 Južná trieda 93, 040 01 Košice Zobraziť dodávateľa
Virtual Studio spol. s r.o. 46943994 Pod kanálom 38, 038 61 Lipovec Zobraziť dodávateľa
Hotel Bystrička s.r.o. 50692828 Bystrička 152, 038 04 Bystrička Zobraziť dodávateľa
Ing. Zdenka Kollárová 41690311 Trieda 1. mája 20/11, 052 01 Spišská Nová Ves Zobraziť dodávateľa
Iveco S.p.A. a socio unico 09709770011 Via Puglia 35,, 10156 Turin, Italy Zobraziť dodávateľa
ZET dip s. r. o. 51 212 706 Jarná 2596/36, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
SOR Libchavy 15030865 Dolní Libchavy 48, 56116 Libchavy Zobraziť dodávateľa
Ing. Jozef Ondraský 30500273 Hrdinov SNP 4195/35, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
Milan Diškanec 41241754 Mládeže 12, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
Ing. arch. Vlasta Ilievová-SANTA, s. r. o. 55571433 Skubínska cesta 2882/11, 974 09 Banská Bystrica Zobraziť dodávateľa
STAVBY SIREK, s.r.o. 48055158 Breziny 461/1, 038 04 Bystrička Zobraziť dodávateľa
PRINTSTEP s. r. o. 27947807 Jičínská 226/17, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zobraziť dodávateľa
Marttel, s.r.o. 36399850 M.R. Štefánika 3, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
JMS, s.r.o. 36424081 Kollárova 59, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
Wildmar, spol s r.o. 36392979 Teplická 1446/53, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
Proteam, s.r.o. 36359998 Flámska 11198, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
Just Slovensko 31574688 Kollárova 83A, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
J.M.Martin, s.r.o. 30229766 Kollárova 85B, 03601 Martin Zobraziť dodávateľa
FelixRem s. r. o. 52711064 Ulič 308, 067 67 Ulič Zobraziť dodávateľa
Tibor Koťo - Univerzál 47795034 Družstevná 2460/36, 06601 Humenné Zobraziť dodávateľa
GÜDE, s.r.o. 36408786 Priemyselná 208/5, 033 01 Podtureň - Roveň Zobraziť dodávateľa
PUBLISHING HOUSE, a.s. 46495959 Jána Milca 6, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
AUTÍČKOVO, s. r. o. 54620325 Ružová 3704/7, 974 11 Banská Bystrica Zobraziť dodávateľa
MD-Bavaria Žilina, s.r.o. 36400882 Bytčická 8105/82, 010 01 Žilina Zobraziť dodávateľa
Žilinská univerzita v Žiline 00397563 Univerzitná 8215/1, 01008 Žilina Zobraziť dodávateľa
Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zobraziť dodávateľa
ROSFIX HUBERT GRZYBEK 587311 , Zobraziť dodávateľa