Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230101
Popis plnenia: Nájomné za pozemky a inžinierske stavby v k.ú. Martin za účelom výkonu svojej podnikateľskej činnosti ( prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy - odstavná plocha a parkovisko pre autobusy )
Dátum vyhotovenia: 05.03.2023
Celková hodnota: 7 501,20 €
Dátum zverejnenia: 05.03.2023
Poznámka: Neuvedené.