Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: O 063/2023
Identifikácia zmluvy: -- --
Popis plnenia: Overenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023; Overenie súladu údajov vo výročnej správe s auditovanou účtovnou závierkou
Dátum vyhotovenia: 24.07.2023
Celková hodnota: 4 500,00 €
Dátum zverejnenia: 24.07.2023
Poznámka: Neuvedené.